01

• Gastroskopi
• Sigmoidoskopi
• Cystoskopi
• Transrektalt ultraljud av prostata
• Prostatabiopsi

02

• Utredning av förhöjt PSA
• Prostataförstoring
• Vattenkastningsbesvär
• Urininkontinens
• Urinstämma
• Urinvägsinfektioner
• Haematuri

03

• Aterom
• Lipom
• Nageltrång
• Operation av hudförändringar
• Trång förhud, phimosis
(Vi utför medicinsk motiverad operation)